Návštěva ekologických aktivistů na komunitní zahradě

Návštěva ekologických aktivistů z hnutí Limity jsme my.

V úterý 24.8.2021 jsme měli na zahradě neobvyklou návštěvu: skoro 30 cyklistů z hnutí Limity jsme my. Jsou na cestě z Chebu do Ústí nad Labem a v průběhu své jízdy pořádají besedy s občany na téma spravedlivá transformace z uhelného průmyslu na jiné zdroje elektrické energie. Taková beseda se konala i v pondělí odpoledne na kadaňském Gymnáziu za účasti občanů i představitelů města.

Limity jsme my je otevřené ekologické hnutí, které vzniklo v roce 2015 na protest proti snaze prolomit limity těžby hnědého uhlí v severních Čechách. Dnes se angažují hlavně v tom, aby spalování uhlí bylo ukončeno co nejdříve a aby proměna uhelných regionů – tedy i Kadaňska – nebyla na úkor běžných občanů.

Parta ekologicko-aktivistických cyklistů přespávala v Kadani a chtěli se jít podívat i na komunitní zahradu, tak jsme se tam v úterý ráno sešli, udělali oheň a uvařili si čaj z naší meduňky, která je sice trochu přerostlá, ale čaj je z ní pořád skvělý.